Sira Jokinen Lisse och Danko Lisse
Vekstadsarbetare med nya ögon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sörmlands museum, Nyköping 12 april - 25 maj 2008

 

 

Main
Copyright © 2009 All rights reserved.