Sira Jokinen Lisse och Danko Lisse
Vekstadsarbetare med nya ögon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturmagasinet, Sundsvall 03 juni - 30 augusti 2006

11000 besökare såg utställningen

 

 

Main
Copyright © 2009 All rights reserved.