Sira Jokinen Lisse och Danko Lisse
Vekstadsarbetare med nya ögon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetets museum, Norrköping 22 oktober 2005 - 17 april 2006

16 680 besökare såg utställningen

bild av Miguel Muños R.

 

Main
Copyright © 2009 All rights reserved.