Sira Jokinen Lisse och Danko Lisse
tunnelprojektet

 

Genomgående under projektet har vi arbetat mycket mot media och försökt se till att det har kommit till allmänhetens kännedom hur arbetet med tunneln fortgick. Dels är det viktigt att sprida positiva budskap kring arbete som pågår i kommun men även för att ”alla” ska känna till att det är de unga som genomför arbetet, för att därigenom förebygga förstörelse. Vid mediatillfällena var det främst de unga som hade i uppdrag att berätta om sina tankar och erfarenheter med tunnelprojektet. Vi har haft 2 officiella presstillfällen då vi bjudit in media; 1 under sommaren då sommarjobbande ungdomar genomförde ansiktslyftet, 2 inför vernissagen, då tunneln var klar. Utöver detta har lokaltidningarna Motala tidning och Östgöta Correspondenten funnits med från första början med ungdomarnas första besök till tunneln, referensgruppsmöte i kommunhuset, fram till ivernissagen. Det har varit i mycket positiva ordalag som projektet omnämnts i media.

Bl.a. har det funnits inslag om tunnelprojektet i Dagens nyheter, Motala tidning, Östgöta Correspondenten, Extra Östergötland, 3:an, Norrköpings tidningar, Ica Kuriren, SJ personaltidning, SVT1, Östnytt, TV4 Öst, Svt 20, Noll ettan, Finsk Tv, Radio Östergötland, Sisu radio.

 

 

Dagens nyheter, 4 september 2006

"Konst ska göra Motala säkrare"

"Den trista gångtunneln har fått nytt liv"

 

Nörrköpings Tidningar  17 november 2006

"Tunnlar gråa före"

"Lyssnar på ungdomar"

 

Icakuriren 25 september 2006

"Läskig tunnel blir konstutställning"

 

3an vecka 36 2006

"Tunnel konst för ett tryggare Motala"

 

Östgöta Correspondenten 1 september

"Unga gör passagen trevligare och tryggare med konst"

"Konsten står för ljuset i tunneln"

 

Extra Östergötland 1 september 2006

"Konstprojekt fångar upp ungas visioner i Motala"

"Unga ser framtiden i tunneln" "Positiv framtid"

"Visioner blir konst i en gångtunnel i Motala"

 

Motala Tidning, 30 augusti 2006

"Gatufest i smyckad tunnel"

"Det finns alltid något positivt dolt bakom det negativa"

 

Motala Tidning 27 juli 2006

"Med sikte på ljuset i framtiden"

 

Nörrköpings Tidningar 29 juli 2006

"Konstprojekt förvandlar tunnel"

"Tunneln med sikte mot nya mål"

 

Östgöta Correspondenten 27 juni 2006

"Unga målar gångtunneln"

 

Motala Tidning ,8 juni 2006

"Idérikt tunnelseende"

"Hundratals unga förslag  grunden till ökad trygghet"

 

Östgöta Correspondenten 27 april 2006

"Konstnärer ger tryggare gångtunnlar"

"Ger feriejobb"

 

 

Motala Tidning 16 maj 2006

"Skönhetsfläck ska bli en skönhet"

"Ser ljuset i tunneln"

Östgöta Correspondenten 16maj 2006

"Gångtunneln snart tryggare"

 

 

Copyright © 2009 All rights reserved.
Main