Sira Jokinen Lisse och Danko Lisse
tunnelprojektet

 

Projektbeskrivning
"alla borde ha en egen plats" Julia, 11 år.

Tunnelprojektet handlar om gränslösa möten och samarbete mellan barn, ungdomar, personell på skolor, anställda på Motala kommun, Vägverket och konstnärer -  lyssna och ta tillvara på idéer och visioner för att med gemensamma krafter förverkliga visionerna.

Nyckelordet - är engagemang genom aktivt deltagande.

Syfte -  är att skapa både vackra och trygga gångtunnlar i Motala kommun. Tunnlar som blir en plats för inspiration och visioner av hur unga ser på framtidens Motala.

Målsättning - är att genom ungdomars delaktighet kunna förebygga förstörelse och våld/brott i tunnlarna.

 

Kortinfo - Idéer kring tema och utsmyckning av tunnlarna har arbetats fram under våren 2006 tillsammans med elever från Norra skolan, Zederslunds skolan, Carlsund utbildningscentrum och Platengymnasiet. Arbetet i tunnlarna skedde under veckorna 25 t.o.m. vecka 30 med sommarjobbande elever från Carlsund utbildningscentrum och Platengymnasiet.

Det är mycket glädje, optimism, idéer och arbete som lagts ner i Tunnelprojektet, därför är vi tacksamma för att ni alla bidrar med att bibehålla tunnlarna både vackra och trygga.

Bakgrund till Tunnelprojektet:

Brottsförebyggande rådet och centrumföreningen genomförde en undersökning där Motalabor fick svara på var de ansåg den otryggaste platsen i kommunen fanns. Den plats som utpekades var just gångtunneln Medevitullen/Urban Hjärnes väg ,som ligger mitt i stan.

Under mars 2006 fick konstnärerna Sira Jokinen Lisse och Danko Lisse  förfrågan från Motala kommun, Jan Holmberg och Lena Henricsson,  om de var intresserade av att ta fram idéer för utsmyckning av 2 gångtunnlar tillsammans med elever från 4 skolor (Norra, Zederslund, Platen och Carlsunds utbildningscentrum).

Sira och Danko la fram ett förslag där barnen och ungdomarna skulle finnas med redan på idéstadiet och även praktiskt genomföra ”tunnelförsköningen”. Dvs. projektet skulle bidra med sommarjobb för de ungdomar som deltog i projektarbetet. För att kunna genomföra projektet las stor vikt på att kunna ha ca. 6 veckors tid till förankringsarbete ute på skolorna; skapa samarbete, ta del av barnens och ungdomarnas tankar och idéer, arbeta fram teman m.m.  För att kunna genomföra projektet med 6 veckors förankring ute på skolorna och 6 veckors sommarjobb krävdes att projektet skulle komma igång senast i slutet av april.

Motala kommun var positiva till Siras och Dankos upplägg, men det fanns ett problem att lösa, nämligen finansieringen, en budget på drygt 800.000 kr. I april hade Motala kommun möte med vägverket beträffande deras medverkan i tunnelprojektet. Vägverket var positivt inställda och lovade att gå in med medel. Lena Henricsson och Olle Eriksson från Motala kommun lyckades med att under mindre än en månads tid få ihop den erfordliga budgeten. Finansieringen var klar med insatser från Motala kommun, Vägverket, Af kultur och Brottsförebyggande rådet.

En referensgrupp bildades

Som skulle bidra med sin expertis och medverkan i tunnelprojektet. Från Motala kommun deltog; beredningssamordnare - Lena Henricsson, Gatuingenjör Tekniska nämnden - Olle Ericsson, Planingenjör  -  Alf Johansson, Arkitekt Stadsbyggnadskontoret - Karin Hast och konstnärerna -  Sira Jokinen Lisse och Danko Lisse. Från Vägverket  medverkade Väghållningsansvarig Bengt-Inge Nylund och Projektledare drift väg och trafik - Henrik Johansson.

Förankrings-/förberedelsearbete:

Den 3:e maj påbörjade Sira och Danko sitt förankringsarbete på skolorna. Fokus låg på att skapa samarbeten och uppmuntra skapande processer/idéer, eftersom det skulle vara elevernas idéer som skulle ligga till grund för utsmyckningsarbetet.

Sammanlagt skulle 4 skolor delta, med elever från årskurs 3 t.o.m. gymnasiet.

På Carlsunds utbildningscentrum deltog en teknikdesignklass från årskurs 2. Klassen bestod av 90% killar. Från Platengymnasiet deltog en estetklass årskurs 2 med 100% tjejer. På både Norra skolan och Zederslundsskolan var det blandade grupper med elever från olika klasser/årskurser.

Sammanlagt medverkade ca. 50 elever och skolpersonell i projektarbetet.

De 4 grupperna hade likvärdigt upplägg men varierande arbetsmetoder beroende på ålder och intresse/kunskap.  Det var gymnasieskolorna som skulle utforma idéer för den stora tunneln mitt i stan medan grundskolorna skulle ansvara för tunneln mellan Norra och Zederslundsskolan. Sira och Danko träffade respektive grupp ca. 1 gång/vecka och däremellan fick eleverna hemuppgifter.

Besök av tunnlarna: Respektive elevgrupp besökte tunnlarna. Utmaningen var att titta på tunnlarna med ”nya ögon”; se kritiskt på hur det ser ut, känns, luktar, se helheten/ detaljerna, samt spontana förslag på förbättringar.

Genomgående var responsen – läskigt, mörkt, murrigt, fult m.m.

För att få del av hur Motalabor uppfattar tunnlarna fick eleverna i hemuppgift att intervjua 5 personer var.

Svar från invånare i Motala beträffande intryck och idéer kring tunnlarna:

De intervjuade Motalaborna har ett åldersspann mellan 3 år tom 86 år. Tunnlarna används dagtid och vardagar av alla åldrar, medan kvällstid och på helgerna är det främst ungdomar som är brukarna. Följande information har framkommit;

Intryck av tunnlarna;

Ful, tråkig, äcklig, stinker, obehaglig, mörk. Tunneln i stan är mörk och läskig på kvällen. Dåligt belyst, smutsigt. ”Är lamporna tända dagtid, det är ju så mörkt i tunneln?”, Läskigt för det har hänt saker där. Allmänt otrevligt. Det finns invändningar mot tunneln i stan. Man känner sig inte trygg för man ser inte vad som kommer runt hörnet. Dålig översikt i tunneln. Folk undviker tunneln. Flesta vill inte gå in i tunneln, är rädda och använder den inte ens dagtid. Killar känner sig tryggare i tunneln än tjejerna. Det finns mörka ställen/tillhåll för utslagna människor. Alkisar.

Idéer kring åtgärder av tunnlarna;

Kul att tunneln förändras. Måla ljust i fina färger, mer färger och bättre ljus. Belysning före, i och efter tunneln. Ljusare. Barnvänligare exempelvis med roliga räcken. Dåligt trädgårdsarbete, gräv om jorden i rabatterna. Plantera blommor och buskar utanför. Mer säkerhet. Det vore en bra idé att placera speglar och kamera, mer papperskorgar. Bra med poliser vid tunneln. Gör något motiv som passar för alla. Måla motiv som har koppling till Motala, graffiti, inte graffiti. Finare tunnel med designinredning. Måla tunneln röd, även på marken. En grej med skyltar som hänger ner från taket. Sätt bilder på väggarna. Modern konst. Måla 50-tals miljö på väggarna

Tunneln en symbol för Motala kommun;

Eleverna förde diskussioner kring tunnelns symbolvärde för Motala kommun. Vad ska tunneln representera för Motala/Motalabor?

Eleverna från Zederslundsskolan, Norra skolan, Carlsund utbildningscentrum och Platengymnasiet beskriver med 3 ord var känslan som man önskar skapa i tunneln tom 17/5-2006:

Öppen, sagolik, härlig, skön, luftig, genomtänkt, ljust, spännande, passar alla, frihet, uppiggande, värme, frihetskänsla, natur, lite sorgligt, välkomnande, lugn, drömmande, mysig, fräsch, öppen, fin, glada färger, lockande, luftig, säkert, Motalaanknytning, ny, intressant, glatt, framtidsaktigt, häftigt, rymd, motiv/dekoration, hemtrevnad, nytt och modernt, kontroll, vatten, roligt, wow, harmoni, glädje, doftar gott, levande, roliga färger och motiv.

Kort och gott: Tunneln skulle bli en Wow- upplevelse, en plats Motalabor skulle vara stolat över, besöka och visa för andra.

Gemensamt tema:

Men vad skulle vi ha för gemensamt tema på utsmyckningen i tunnlarna? Var och en av eleverna hade i hemuppgift att göra skisser, leta fram bilder av hur man ville att tunneln skulle se ut. Ca 50 personer och 50 olika idéer. Det var inte lätt att enas kring ETT tema.

Spontana elevförslag kring möjliga teman i tunnlarna;

Lek med fantasi, ett självklart tema med undertema, rogivande – stad vid vatten, försommar vid vatten, ett drama med många ”grenar”, årstider, Motalatema, detaljrik – alltid något nytt, vatten som övergår i hamn – Zederslund –cedrar, panoramabild om Motala, skogspartier som i temapark, Motalakarta med dess områden, Varamon, jord och himmel, moderna medel, rymdmotiv, natur och havet, teman på 4 ex. färger/årstider/åldrar/element, himmelsaktigt, vind, skogsmotiv, eldflammor, naturens färger/stiliserade motiv, sol vid skymning, fantasivärld med älvor, 50-talsmotiv, roliga gubbar och skog och blommor, popkonst med serier

Referensgrupp med tunnelrepresentanter;

För att kunna ta del av varandras idéer och tankar i de 4 olika grupperna, bildades en elevreferensgrupp. Från respektive grupp valdes 2-3 personer till tunnelrepresentanter. De hade i uppdrag att föra sin grupps talan vid gemensamma möten med representanter från alla de 4 grupperna. Grupperna var oerhört olika inte minst beroende på ålder, då vi hade det fanns ett ålderspann från 8 -18 år.

De ungas bild av framtid och Motala:

Desto mer det diskuterades, skrevs och ritades ute på skolorna kring möjliga tunnelteman framgick det även oerhört tydligt att flertalet av eleverna inte alls såg speciellt positivt på sin hemkommun och tänkte flytta därifrån så fort som möjligt. Över huvudtaget så såg man inte speciellt ljust på sin framtid. Sira och Danko beslöt sig för att intervjua elever.

 

 

Copyright © 2009 All rights reserved.
Main