Sira Jokinen Lisse och Danko Lisse
objekt

 

Tidningen Hisingen, 19 november 2000

"Objekt: Ukreinas BARN"

"Jul på Barnhemmet"

 

Tidningen Hisingen 12 december 2000

"Show och insamling för barn i ukraina"

 

"Kajutan Hjalper Ukraina"

"Var och en har en uppgift"

 

"Kajutans kläder nådde Ukraina"

"Fler leveranser på väg"

"Noggrann kontroll"

"Lönenn knapp"

 

Tidningen Frölunda 23 januari 2000

"Besök på barnhemmet i ternopil"

 

Tidningar Hisingen 23 januari 2000

 

"Objekt: Ukrainas BARN"

"Det handlar om"

"Reaktionerna har visa"

"Video upptagningarna"

 

Copyright © 2009 All rights reserved.
Main