Sira Jokinen Lisse och Danko Lisse
objekt

 

"Att komma tillbaka till Sverige efter att ha bott tio är utomlands och därmed lärt känna kulturer i USA, Sydamerika, Europa och Afrika, var en kulturchock...  Attityderna "om det inte gäller mig eller gynnar mig, så bryr jag mig inte", hos många barn och ungdomar förvånade mig. Detta låg till grund för att jag tillsammans med Erikshjälpen under september -99 påbörjade pilotprojektet "Ge och ta", med syftet att öka den globala sociala ansvarskänslan bland eleverna. Videomediet fungerade som direktkontakt mellan elever på fritidsklubben Kajutan i Göteborg och barn på barnhemmet Bethlehem i Ukraina, för att ge barnen möjlighet till att på lika villkor skapa kontakt och ta del av varandras vardag.

Under december -99 bodde jag tillsammans med barnen på barnhemmet Bethlehem i Ukraina. Under min vistelse i Ukraina lyckades jag även att ta mig in och filma på ett av de statliga barnhemmen. Jag säg tvååringar som tvingades sitta på sina stolar hela dagarna och spädbarn som låg nerbäddade utan någon mänsklig kontakt. Barn jämställda med objekt på förvaringsrum, ligger till grund för det symboliska namnet "Objekt". Besöket till barnhemmen gjorde ett oerhört starkt intryck på mig och jag ville återskapa miljön och stämningen på det statliga barnhemmet genom utställningen Objekt.

 

Syfte med utställningen

Ge besökaren möjlighet till att "kliva in och uppleva"

Barnhemsbarnens värld i Ukraina, för att därigenom öka insikten om deras levnadsvillkor.

Det finns möjlighet för skolklasser att boka tid på fotohuset för att tillsammans med mig och Andreas Hallman från Erikshjälpen se på utställningen, diskutera intryck och ställa fragor.

Copyright © 2009 All rights reserved.

 

Main