Sira Jokinen Lisse och Danko Lisse

Visioner vid vatten "tre mötten"

 

Intro: Långs med den vidtäckta kanalen och det plana landskapet reser sig ett monumentalt verk av "speglar". Viskande, reflekterande och inbjudande till att avvara en stund för dig själv. Slå dig ner på en av de färgglada bänkarna, överväldigas av naturens och vattnets närhet.... den är framför dig, bredvid dig, Din egna reflektion blir till en del av speglingarna på konstverket och du blir en del av naturen. De höga stålväggarna ger dig lä för vinden och en stund till att bara vara och ta in naturen med alla sinnen.

 

yfte: "Tre Möten" handlar om mötet mellan konstverket, naturen och dig själv. En interaktiv skulptur som omfamnar form och funktion och inbjuder till lek, eftertanke, möte, vila och dialog.

 

Utformning: Skulpturen är en triptych av stålväggar med polerade spegelblanka ytor För att forma konturerna av Göta Kanals vattenväg har den övre delen (ca.30 cm) av stålväggarna en matt ytbehandling. Trots sin monumentala dimension av 5.5 m x 3m i längd, 2,65 m i höjd och 10 cm i bredd smälter skulpturen in i sin omgivning; den reflekterar och återspeglar träd, kanal, kanalbåtar, människor, m.m. från nya perspektiv . Stålväggarna är placerade i ca. 120 graders vinklar mot varandra, så att vägg 1 och 3 vetter mot kanalen och vägg 2 står sidledes mot kanalen. Var och en av väggarna innefattar en eller flera färgglada bänkar att slå sig ner på. Den 3:e väggen innesluter ett träd.

 

 

Copyright © 2009 All rights reserved.
Main