Sira Jokinen Lisse och Danko Lisse

Sápmi


fotomontage ur film, nordiska museet
"Sápmi är en utställning om att vara same i Sverige. Den handlar om möten mellan människor, i historien och idag. Hur har samerna format del svenska och avenskarna det samiska? Sápmi är en berättelse om både makt och motstånd, där många kan känna igen sig." (Nordisca museet katalog)

 

Copyright © 2009 All rights reserved.
Main