Sira Jokinen Lisse och Danko Lisse

Framtidsskeppet

5-6 juni 2001, Göteborg

Det mångkulrella Göteborg

 

Är ett kulturprogram inom Göteuborg inför Toppmötet och är en del i det s.k. Göteborgsåret.
Målsättningen är att skapa nya mötesplatser genom aktiviteter, evenemang och stadsförnyelse samt att utveckla staden som en tryggare, säkrare, renare och vackrare plats att leva och verka i.  Göteborgsåret startade med Millenniefirandet och avslutas den 30 juni 2001.


Framtidsskeppet har initierats av Globträdet och är ett unikt projekt med syfte att sprida information om och inspirera till arbete kring de båda FN-dokumenten Barnkonventionen (Barnets Rättigheter) och Agenda 21.
Framtidsskeppet byggs av barn från alla 21 stadsdelarna i Göteborg under 24 timmar 5– 6 Juni. Framtidsskeppet invigs med vattenceremonien Vårt Förenande Vatten och med program från alla stadsdelar i Göteborg och avslutas med en trädplantering på Millennieplatsen.

Mål: Att Lyfta barn Barnets Rättigheter samt Agenda 21 i Göteborg.

Att ta till vara ocg lyssna på barns och ungdomars framtidsvisioner i Göteborg.

Att lyfta engagerade projektledare och pedagoger som arbetar med barn och ungdomar i Göteborg.

Att finna en arena för fortsatt dialog mellan barn, ungdomar och vuxna; artister, forskare, filosofer, tjänstemän, politiker, humanister, idealister, teknologer, naturvetare, visioner........

 

 


Metro, 6 juni 2001


"Barnen visar stadens själ"

"Med framtidsskeppet på Heden inleds EU-veckorna"

 

GT,6 juni 2001

"Har sjösätts ett Framtidsskepp"

 

GP Göteborg Posten 6 juni 2001

"Vattenceremoni och utfrågning"

"Politiker bjöds till klassrummet"

 

Göteborg-Posten, 6 juni 2001


"Måldokument eller bara ganska kul"

"Framtidsskeppet byggs som symbol för en bättre värld för barnen"

 

Copyright © 2009 All rights reserved.
Main