Sira Jokinen Lisse och Danko Lisse
Jag stödjer utrotningshotade konstnärer

 

Utrotningshotade konstnärs vision är;

¤ Att det ska finnas EN heltidsanställd konstnär/10000 medborgare, dvs. 900 nya arbetstillfällen.
¤ Skapa stödaktioner för att synliggöra konstnärers orättvisa och utsatta situation för en bredare allmänhet.
¤ Insamling av medel och donationer som skänks till behövande konstnärer för deras överlevnad.
¤ Budkavle med en manifestation för konstnärens överlevnad kommer att skickas till beslutsfattare i alla Sveriges orter, museer, konsthallar,
konstorganisationer och institutioner. Vårt mål är att alla ovannämnda ska skriva under på, att de i sina beslut för framtiden ingår konstnärens överlevnad som en högst prioriterad punkt.


www.u-konstnar.se

 

Copyright © 2009 All rights reserved.
Main