Sira Jokinen Lisse och Danko Lisse
 

Vi är högskoleutbildade inom film och konst på Pratt Institute i New York, USA och har bott och arbetat på flera kontinenter (USA, Sydamerika, Afrika och Europa). Genomgående har vi valt att arbeta med kulturprojekt för att förändra/skapa medvetenhet kring olika samhällssituationer. Kulturen är verkligen fantastiskt till att skapa gränslösa möten och dialog, engagemang genom aktivt deltagande, kreativa problemlösningar och inte minst ett lustfyllt samarbete.

Utgångspunkten ligger alltid i behovet och samarbetet. Sedan 5 år tillbaka är vi bosatta i Motala och tillsammans initierar och genomför vi kulturprojekt. Vi är vana vid att driva både stora som små projekt, lokalt och internationellt och samarbeta med såväl näringsliv, skola som beslutsfattare. Vi gillar att ha många bollar i luften och skifta bland olika yrkesroller under projektets gång (bl.a. producent, projektledare, marknadsförare, konstnär och fotograf). Och vid projektavslut ser vi gärna till att arbetsprocess som resultat görs tillgänglig till en bredare publik genom exempelvis en utställning.

Copyright © 2009 All rights reserved .
Uppdaterad 08 maj 2009